EPIKLIINIK

EPIKLIINIK

Ainevahetus Endokrinoloogia Personaalmeditsiin

Personaalmeditsiin võtab arvesse iga inimese individuaalseid geneetilisi iseärasusi ja riskitegureid, isiklikke harjumusi ja elukeskkonda.

Individuaalsete geneetiliste variatsioonide arvesse võtmine aitab koostada raviplaani, mis on paremini kohandatud, tõhusam ja ohutum.

See lähenemine eeldab põhjalikke küsimustikke ja läbivaatust esmavisiidil. Seepärast on konsultatsiooni kestus pikem tavavisiidist – arvestada tuleb 60 minutiga.

Geenitesti võtmine toimub otse arstikabinetis. Tulemuste ooteaeg on 3-4 nädalat.

Geenitest näitab, kus on organismi nõrgad kohad.

Analüüsi tulemuste näol on tegemist suure hulga infoga, mis vajab lahtirääkimist ja selgitamist. Seepärast tuleb ajamahuka konsultatsiooniga arvestada ka pärast laboratoorsete tulemuste saamist. Konsultatsioonil räägime, mida saab ette võtta, et analüüsis ilmnenud pärilikud kalduvused ei ohustaks tervist ja pikka iga.